top of page

Trước hết, mình muốn viết ở đây rằng có một người bạn Việt Nam đã giúp đỡ mình viết bài này. Chị cảm ơn nhiều em, Lê Quyên

Mình sẽ giới thiệu về một vấn đề quyền lợi con người của lao động người nước ngoài ở Nhật Bản.
Cô A là người Philipin, đến Nhật Bản du học. Cô ấy định học tiếng Nhật và làm việc ở Nhật Bản sau khi tốt nghiệp.
Nếu người nước ngoài muốn làm việc ở Nhật Bản cần có visa làm việc hay visa tu nghiệp sinh.Sinh viên du học cũng có thể làm việc nhưng không thể làm trong thời gian dài.
Sau khi học xong tiếng Nhật, cô ấy đến phòng quản lý hành chính để tìm cách nhận được visa mới và đã được mời làm việc tại công ty đó.
Hiện giờ A đang làm việc cùng một người Nhật và vài người lao động người nước ngoài.
A đã ký hợp đồng lao động một năm với công ty ấy. Giám đốc đã làm một bản hợp đồng khác để giữ lại hộ chiếu của A, hợp đồng viết toàn bộ tiếng Nhật không có tiếng Anh hay Philippin
Nội dung bản hợp đồng:
- Người lao động tại công ty phải giao hộ chiếu cho giám đốc giữ.
- Khi người lao động muốn sử dụng hộ chiếu phải có sự cho phép của giám đốc. Sau khi sử dụng xong phải giao lại cho giám đốc.
- Người lao động sau khi nghỉ việc giám đốc sẽ giữ lại hộ chiếu.Nếu người lao động muốn nhận lại hộ chiếu phải có sự cho phép của giám đốc.
Thực tế khi A nói giám đốc trả lại hộ chiếu, giám đốc đã không trả lại.
Hiện tại hộ chiếu của A công ty vẫn đang giữ.
Ngoài ra có một điều khoản nữa:
- Người lao động khi muốn nghỉ việc phải được phép của giám đốc. Khi có ý định nghỉ việc người lao động phải báo trước một năm
Tức là nếu A không làm theo hợp đồng thì A không thể lấy lại được hộ chiếu, không thể nghỉ việc, không tìm được công việc mới.
Công ty cũng chưa trả 2 tháng lương cho A, chưa trả hộ chiếu cho A. A nói muốn nghỉ việc nhưng giám đốc không đồng ý
Trường hợp trong câu chuyện là vi phạm pháp luật tại Nhật.
Hợp đồng trên không có giá trị.A phải kiện giám đốc để lấy lại hộ chiếu nhưng cần nhiều tiền để nhờ pháp luật can thiệp.
Nhiều người lao động nước ngoài ở Nhật cũng rơi vào hoàn cảnh giống A.Họ biết nhưng người sử dụng lao động nước ngoài luôn muốn tận dụng triệt để sức lao động của họ
Mình đang làm việc tại NPO POSSE. NPO POSE là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động nhằm mục đích bảo vệ người lao động.
Bọn mình đã trao đổi với A về vấn đề trên.
Nếu bạn đang gặp khó khăn khi làm việc tại Nhật, chúng tôi có thể giúp bạn và hoàn toàn là miễn phí.

Your message has been sent. We will get back to you ASAP.

bottom of page