Kontakin niyo kami

Ang Posse ay labor NGO Na naka base sa Tokyo Japan. Simula pa nung 2006, ang posse ang tumutulong na ng libo libong manggagawa upang mas maisaayos pa ang kanilang mga kondisyon sa trabaho. Kami ay nakikipag-tulungan sa mga Labor Unions, Lawyers, NGO's, at Civil Society Groups upang protektahan ang karapatan ng mga manggagawa.

 

Lahat ng manggagawa ano man ang iyong nasyonalidad, pinagmulan, kultura, o residential/visa status, ay protektado sa ilalim ng labor Laws sa Japan, kasama ang labor standards Act, the labor Union act, the Labor Contract actat iba pa.

 

Kung ikaw ay may problema sa trabaho gaya ng mahabang oras ng pagtratrabaho, mababang sahod, Sahod na hindi nabayaran, Hindi ligtas ang lugar na pinagtratrabahuan, Na disgrasya sa trabaho, hindi trinatrato ng tama, pambu-bully,diskriminasyon, masamang kondisyon ng pamumuhay, o kahit anong isyu na  nakakabahala sayo, wag mag atubiling kontakin kami para sa tulong.

Your legal rights

English translation of major labor laws in Japan

https://www.jil.go.jp/english/laws/index.html (The link goes to a Japan Institute for Labor Policy Institute webpage.) 

Kontakin niyo kami

Kung ikaw ay may problema sa trabaho o mayroon kang katanungan. Maaari mo kaming kontakin at magbigay ng mensahe sa pamamagitan ng form.

 

Mas makakatulong na madali naming maintindihan ang iyong sitwasyon kung ilalagay niyo ang mga sumusunod.


- Uri ng trabaho na ginagawa (the type of work you do)


- Pangalan ngkompanya na piangtratrabahuan (the name of the company you work for)

 

- Lugar ng pinagtratrabahuan (the prefecture your workplace is located)
 

- Ilang buwan/taon kana sa trabaho (months/years you are on the job)


- ang iyong per oras/buwanang sahod (your hourly/monthly wage)

- full time or part-time

- ilang oras na nagtratrabaho sa isang araw/isang buwan (working hour per day/month)

 

Your message has been sent. We will get back to you ASAP.

The information you provide us will NOT be disclosed to anyone, including your employer, your colleagues, or any government agencies, without your consent.